فیلتر محصولات

فیلتر کربنی

کربن فعال، یکی از مهمترین مواد فیلتراسیونی محسوب می شود که در بسیاری از سیستم ها و دستگاه های تصفیه خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت جذب سطحی بالای کربن فعال، باعث حذف کلر، بو و انواع مواد آلی محلول در آب شده که علاوه بر افزایش مطلوبیت طعم و بو، باعث حفاظت و افزایش عمر مفید فیلترهای بعدی (از جمله ممبران) خواهد شد.

از جمله موارد مهم استفاده از این فیلترها عبارتند از:

- بخش پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب خانگی

- پس از خروج از مخزن با هدف بهبود طعم آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی

- استفاده به عنوان فیلتر یخچال

- بخش پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی

- فیلترهای تصفیه آب ورودی ساختمان

- بخش پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب چاه

شما در این صفحه می توانید انواع فیلترهای کربنی را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، فیلتر مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.

تعداد