فیلتر محصولات

رسوب گیر کولر

تعداد

  رسوب گیر کولر

  ولرهای آبی، یکی از تجهیزاتی است که برای سرمایش منازل و فضاهای صنعتی واقع در هوای گرم و خشک مورد استفاده قرار گرفته و علیرغم قدمت آنها، کماکان بسیار مورد استقبال قرار می گیرند. 

  اساس کار کولرهای آبی، خنک کردن هوا با استفاده از گرمای جذب شده توسط تبخیر آب است. هوای گرم و خشک محیط از طریق دیواره های اطراف کولر وارد دستگاه شده و به واسطه گرمای جذب شده توسط رطوبت موجود در پوشالها، خنک می شود.

   

  روش کار کولر آبی

   

  به همین دلیل، کیفیت آب ورودی به کولر و نیز تمیزی و عاری از رسوب بودن صفحات پوشالی و یا سلولزی کولر تأثیر بسزایی بر روی راندمان عملکرد آن خواهد داشت.

  در مکانهایی که آب مصرفی دارای سختی کل بالایی باشد، تشکیل رسوب کلسیمی بر روی صفحات کولر همواره یکی از مشکلات جدی در این خصوص بشمار می رود. لذا استفاده از دستگاه های تصفیه آب مناسب جهت افزایش کیفیت و خلوص آب ورودی به کولر، تأثیر زیادی در عملکرد و پیشگیری از رسوب گذاری و اثراب نامطلوب آن خواهد داشت.

   

   

  whatsapp