فیلتر محصولات

شیر سختی گیر

تعداد

  شیر سختی گیر

  شیر سختی گیر یکی از مهمترین بخش های یک دستگاه سختی گیر رزینی است که کلیه فعالیت های مرتبط با شستشو و احیای دستگاه توسط آن صورت می گیرد.

  مراحل مختلف کاری که توسط شیر سختی گیر انجام می شود، عبارتند از:

  - سرویس (Service)

  - بک واش (Backwash)

  - مکش محلول آب و نمک (Brine Draw)

  - شستشوی آهسته (Slow Rinse)

  - شستشوی سریع (Fast Rinse)

  حالت های کاری شیر سختی گیر

   

  با توجه به مراحل کاری تعریف شده، یک شیر سختی گیر می تواند در یکی از پنج حالت کاری زیر قرار گیرد:

   

  حالت اول: سرویس (Service)

   

  در زمانی که سختی گیر در حال کار و در مرحله سرویس است، یونهای سدیم موجود در بستر رزین، جای خود را با یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب تعویض کرده و به این ترتیب، یونهای کلسیم و منیزیم که منشاء تشکیل رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم هستند، از آب خارج می شوند.

   

  Softening Ion Exchange

   

  به تدریج و به مرور زمان و با افزایش مقدار یونهای کلسیم و منیزیم در بستر رزین، رزین به حالت اشباع رسیده و توان سختی گیری خود را از دست می دهد. از این زمان به بعد شاهد نشتی یونهای کلسیم  منیزیم در آب خروجی دستگاه خواهیم بود.

  این حالت معمولاً در حدود بازه 85%-90% ظرفیت نامی سختی گیر اتفاق می افتد و می بایست سختی گیر وارد فاز شستشو و احیا شود.

   

  حالت دوم: بک واش (Backwash)

   

  بک واش دستگاه سختی گیر رزینی، از مهمترین مراحل شستشوی دستگاه محسوب می شود. دلیل این امر نیز این است که بستر رزین در زمانی که دستگاه سختی گیر در وضعیت سرویس قرار داشته، مدت زیادی تحت جریان مداوم آب از بالا به پایین بوده و به این ترتیب، بستر رزین کاملاً حالت فشرده پیدا کرده است.

  در حالت بک واش، جهت جریان آب معکوس شده و آب در داخل سختی گیر از پایین به بالا حرکت می کند. این کار موجب انبساط بستر رزین و شناور شدن دانه های رزین شده و ضمن آماده سازی بهتر آنها برای احیا، ذرات معلق درگیر شده در داخل بستر رزین نیز از دستگاه سختی گیر خارج می شوند.

   

  حالت سوم: مکش محلول آب و نمک (Brine Draw)

   

  مهمترین مرحله احیای دستگاه سختی گیر رزینی، مرحله مکش محلول آب و نمک در ستون رزین است. میزان و غلطت محلول آب و نمک و کنترل فرآیند انجام احیا در این مرحله، تأثیر زیادی بر روی عملکرد رزین در مرحله سرویس بعدی خواهد داشت.

  در این مرحله با وارد شدن محلول آب و نمک، فرآیند تبادل یودن معکوس شده و یون های سدیم موجود در محلول، جایگزین یونهای کلسیم و منیزیم جذب شده در بستر رزین می شوند.

   

  حالت چهارم: شستشوی آهسته (Slow Rinse)

   

  پس از انجام مکش آب و نمک و مدت زمان سپری شده، لازمست تا ستون رزین کاملاً شستشو داده شود تا محلول آب و نمک بصورت کامل از دستگاه سختی گیر خارج شود.

   

  حالت پنجم: شستشوی سریع (Fast Rinse)

   

  در آخرین مرحله، لازمست تا تمام املاح باقیمانده در ستون (شامل یونهای کلراید و سختی) بصورت کامل از ستون رزین خارج شوند تا امکان قرار گرفتن مجدد دستگاه سختی گیر رزینی در وضعیت سرویس مهیا شود.

   

  انواع شیر سختی گیر

   

  شیرهای سختی گیر به صورت کلی به دو نوع "نیمه اتوماتیک" و "اتوماتیک" تقسیم می شوند.

   

  شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک

  شیر-سختی-گیر-نیمه-اتوماتیک 

  در شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک، تمامی حالت های کاری پنجگانه شیر سختی گیر توسط یک شیر قابل انجام بوده، اما تغییر حالت شیر سختی گیر می بایست بصورت دستی و توسط اپراتور انجام شود.

   

  شیر سختی گیر اتوماتیک

  شیر-سختی-گیر-اتوماتیک 

  در شیر سختی گیر اتوماتیک، حالت های کاری پنجگانه شیر سختی گیر بصورت کاملاً خودکار توسط شیر انجام شده و نیازی به حضور اپراتور نمی باشد.

  شیر های سختی گیر اتوماتیک، خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

   شیرهای سختی گیر زمانی: در این شیرها، عملیات احیا و شستشو در بازه های زمانی مشخص تنظیم و انجام می شود.

  شیرهای سختی گیر جریانی: در این شیرها، عملیات احیا و شستشو پس از عبور حجم مشخصی آب از داخل سختی گیر انجام می شود. استفاده از شیرهای سختی گیر جریانی نسبت به شیرهای سختی گیر زمانی باعث کاهش هدررفت آب و افزایش راندمان احیا می شود.

   

  شما در این صفحه می توانید انواع شیر سختی گیر را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، فیلتر مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.

   

  whatsapp