شماره حساب های آب فناور

 در صورتی که مایل هستید از طریق پرداخت دستی مبلغ فاکتور را پرداخت نمایید، از اطلاعات زیر استفاده کنید:

        بانک پاسارگاد شماره کارت: 9953-7761-2910-5022 به نام : محمدرضا برابی

 

 

whatsapp