راهنمای انتخاب دیگ بخار سونا

جدول راهنمای انتخاب هیتر بخار برقی HELO


دیگ بخار HELO 

مدل قدرت فاز حجم اتاق
KW M3
60 M2 6 1/3 8
95 M2 9.5 1/3 12
120 M2 12 1/3 16
140 M2 14 1/3 22

 

 

جدول راهنمای انتخاب دیگ بخار سونا HIWATER


دیگ بخار HIWATER
 

مدل قدرت حجم اتاق
KW M3
HW60CD 6 11
HW90CD 9 18
HW120CD 12 24
HW140CD 15 30

whatsapp