راهنمای انتخاب پمپ حرارتی استخر

با کلیک روی مدل هر دستگاه، می توانید وارد صفحه محصول مرتبط شده و جزئیات بیشتری در مورد آنها مطالعه کنید.

 

 

جدول راهنمای انتخاب پمپ حرارتی استخر EMAUX

مدل  میزان گرمادهی مصرف برق دبی گذر آب
حجم مناسب استخر اتصالات کنترلر  کندانسور  کمپرسور 
W BTU
A M3/Hr M3 INCH
HP9.5B2 9500 32500 10 4-7 40-60 1 1/2 دستی کویل تیتانیوم ROTATRY
HP5.6B 5600 18000 5 2-4 11-35 1 1/2 دیجیتال کویل تیتانیوم ROTATRY
HP7.8B 7800 26500 7.5 3-5 30-48 1 1/2 دیجیتال کویل تیتانیوم ROTATRY
HP9.5B 9500 32500 9.2 4-7 40-60 1 1/2 دیجیتال کویل تیتانیوم ROTATRY
HP14B 14000 48000 13.3 5-8 55-90 1 1/2 دیجیتال کویل تیتانیوم SCROLL
HP21A 21000 73000 7.8 6-10 65-120 1 1/2 دیجیتال کویل تیتانیوم SCROLL

whatsapp