راهنمای انتخاب دستگاه UV

با کلیک روی مدل هر دستگاه، می توانید وارد صفحه محصول مرتبط شده و جزئیات بیشتری در مورد آنها مطالعه کنید.

 

 

جدول راهنمای انتخاب دستگاه UV برند LAN SHAN

مدل ظرفیت سایز ورودی و خروجی ابعاد قدرت لامپ
عمر لامپ
نوع لامپ ولتاژ
GPM
Inch L (mm) D (mm)
W Hr V
UV-1A 1 1/4 280 50.5 6 9000 PHILIPS هلند 110/200
UV-2A 2 1/4 350 50.5 16 9000 PHILIPS هلند 110/200
UV-6A 6 1/4 680 63.5 25 9000 PHILIPS هلند 110/200
UV-12A 12 3/4 910 63.5 40 9000 PHILIPS هلند 110/200
UV-24A 24 1 910 101 2*40 9000 PHILIPS هلند 110/200

 

 

جدول راهنمای انتخاب دستگاه UV برند HIDROTEK

مدل ظرفیت سایز ورودی و خروجی طول فاصله بین ورودی و خروجی قدرت لامپ
نوع لامپ
GPM
Inch mm mm
W
UV-6W 1 1/4 300 227 1*6 OSRAM آلمان
UV-10W 8 3/4 550 481 1*25 OSRAM آلمان
UV-55W 12 3/4 910 835 1*55 OSRAM آلمان
UV-110W 24 1 910 835 2*55 OSRAM آلمان
UV-165W 36 1 1/2 910 835 3*55 OSRAM آلمان

whatsapp