چک لیست نگهداری استخر

 

نگهداری استخر، یکی از مهمترین کارهایی است که تأثیر بسیار زیادی بر روی تمیزی و بهداشت آب برای استفاده شناگران دارد. متأسفانه، عدم وجود تخصص لازم و نیز تنوع کارهایی که می بایست در هر جلسه نگهداری استخر انجام شود، به حدی است که عموماً از انجام آن به طور صحیح و کامل، صرفنظر می شود.

یکی از روشهای اثربخش برای حصول اطمینان از انجام صحیح و کامل کارهایی که می بایست در نگهداری استخر انجام شود، در اختیار داشتن یک چک لیست کامل و در عین حال خلاصه و کاربردی برای این منظور است.

چک لیست نگهداری استخری که در اختیار شما است، فعالیت های مهمی که در بازه های زمانی:

- راه اندازی استخر

- نگهداری هفتگی

- نگهداری ماهیانه

- بستن استخر

می بایست انجام گیرد را ذکر کرده و به شما کمک می کند تا چیزی از قلم نیفتد.

 

فعالیت های لازم در زمان راه اندازی استخر

 

 - روکش استخر را جمع آوری، تمیز و به مکان مناسب منتقل کنید.

 - استخر را کاملاً خالی و تمیز کنید.

 - استخر را با آب تمیز پر کنید.

 - مقادیر pH، سختی کل و قلیائیت آب را اندازه گیری کنید.

 - لوازم برقی، فیلتر، اسکیمر، کفشور، نردبان، تخته شنا، درپوش ها، گیج ها و سایر تجهیزات را به دقت بازرسی کنید.

 - اتصالات، شیرها، اورینگ ها و درپوش ها را آب بندی کنید.

 - کاشی ها و اسکیمر را بازدید و در صورت نیاز، آنها را تمیز کنید.

 - اطراف استخر را تمیز کنید.

 - روی سطح آب را تمیز کرده و کف استخر را نیز جارو کنید.

 - فیلتر استخر را بک واش کنید. (در صورت نیاز)

 - شوک ضدعفونی استخر را با کلر و یا سایر مواد شیمیایی شوک دهنده استخر مجاز انجام دهید.

 - ماده ضد جلبک به استخر اضافه کنید. (در صورت نیاز)

 

 

فعالیت های لازم در بازرسی های هفتگی

 

 - بصورت منظم، هفته ای دو تا سه بار pH و کلر استخر را چک کنید. (بوسیله تست کیت کلر و pH)

 - سبد اسکیمر و صافی پمپ را تخلیه و تمیز کنید.

 - هفته ای دو تا سه بار، دیواره ها و کف استخر را بوسیله برس استخر تمیز کرده و سپس با استفاده از جاروی استخر، آنرا را تمیز کنید. حتی اگر از جاری روباتیک استفاده می کنید، توصیه می شود که پیش از آن با برس، دیواره و کف استخر را تمیز کنید تا آلودگی های چسبیده به این سطوح، از آنها جدا شوند.

 - توسط برگ گیر استخر، اجسام بزرگ قرار گرفته در کف استخر را از آن خارج کنید.

 - کلر یا سایر مواد شیمیایی ضدعفونی کننده را مطابق دستورالعمل شرکت سازنده به آب استخر اضافه کنید.

 - سطح آب استخر از میزانی که مورد نیاز برای عملکرد مناسب پمپ است، کمتر نباشد. برای این منظور، سطح آب باید بالاتر از نصف ارتفاع دهانه اسکیمر باشد.

 - میزان مواد ضدعفونی کننده موجود در آب استخر را اندازه گیری و تنظیم نمائید. (تعداد دفعات این کار، بسته به میزان استفاده شناگران و شرایط محیط استخر، بیشتر از حالت عادی خواهد شد.)

 - شفافیت، رنگ و آلودگی های ظاهری آب را بصورت چشمی کنترل کنیم.

 - برگ ها و اجسام معلق روی سطح آب را بردارید.

 - میزان pH آب استخر را اندازه گیری و با استفاده از مواد شیمیایی تنظیم کننده pH مقدار آنرا به بازه مجاز بازگردانید. (تعداد دفعات این کار، بسته به میزان استفاده شناگران و شرایط محیط استخر، بیشتر از حالت عادی خواهد شد.)

     * میزان pH مناسب استخر، بین 7.4 تا 7.6 است. در صورت کم و یا زیاد بودن PH، از مواد افزایش دهنده و یا کاهش دهنده PH مطابق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده کنید.

     * تنظیم pH را در هفته، بیش از یکبار انجام ندهید.

 - میزان کلر آب استخر را اندازه گیری و تنظیم نمائید.

     * میزان کلر باقیمانده در آب استخر  می بایست بین 1 تا 3 ppm باشد.

 - میزان قلیائیت آب استخر را به وسیله تست کیت قلیائیت اندازه گیری و تنظیم نمائید.

 - دیواره استخر را در محل تلاقی با خط سطح آب، تمیز کنید.

 - مقداری ماده ضد جلبک برای پیشگیری از بوجود آمدن جلبک و خزه بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده اضافه کنید.

 - تقریباً هر دو هفته یکبار، بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده کلر مورد استفاده، "شوک ضدعفونی" به استخر وارد کنید. این کار باعث تمیز شدن آب استخر و از بین رفتن تمامی آلودگی های تشکیل شده در آب استخر می شود.

 

پکیج جاروی استخر

 

فعالیت های لازم در بازرسی های ماهیانه

 

 - میزان سختی آب استخر را به وسیله تست کیت سختی کل اندازه گیری و تنظیم کنید.

 - میزان مواد جامد محلول (TDS) آب استخر را نیز بوسیله TDS متر اندازه گیری و تنظیم کنید.

 - میزان قلیائیت کل (Total Alkalinity) آب استخر را اندازه گیری و آنرا در بازه بین 120 تا 150 ppm تنظیم نگه دارید.

 - در صورت نیاز، با مواد شیمیایی فیلتر را تمیز کنید.

 - کاشی ها و سطوح مختلف استخر را بصورت چشمی بازدید کنید.

 - شاخص لانژلیه استخر را اندازه گیری و تنظیمات و اصلاحات لازم مربوطه را انجام دهید.

 - در صورتیکه از دستگاه کلرزن نمکی استفاده می کنید، میزان نمک موجود در استخر را کنترل کنید.

 - ترک خوردگی ها و شکستگی های احتمالی موجود در بدنه و کف استخر را بررسی و در صورت نیاز، تعمیرات لازم را انجام دهید.

 - آب بندی های پمپ استخر و الکتروموتور آن را بررسی کنید و سبد داخل استرینر پمپ را نیز تمیز کنید.

 - دستگیره ها، پله ها، نردبان و سایز تجهیزاتی که موضوع ایمنی در آنها مهم هست را بدقت بررسی کنید تا مشکلی در این خصوص در آنها وجود نداشته باشد.

 

انواع تست کیت سنجش کیفیت آب

 

فعالیت های لازم در زمان بستن و تعطیل کردن استخر

 

 - پارامترهای کیفی آب استخر را بررسی و آنها را در بازه های زیر قرار دهید:

     * میزان PH: در بازه 7.6 - 7.2

     * میزان قلیائیت کل: 120 – 80 ppm

     * میزان سختی کل: 220 – 180 ppm

 - اجازه دهید تا فیلتر استخر، بین 24 تا 48 ساعت کار کند.

 - سبد اسکیمر، جارو و نردبان را در صورت امکان از استخر خارج کنید.

 - سطح آب استخر را تا حدود 15 سانتیمتر زیر اسکیمر کاهش دهید.

 - آب موجود در پمپ، فیلتر، تجهیزات گرمایشی و ضدعفونی را تخلیه کنید تا از صدمه دیدگی آنها بر اثر یخ زدن آب جلوگیری شود.

 - اورینگ ها، شیرآلات و درپوش ها را روغنکاری کنید تا در فصل بهار آینده، بتوانید براحتی آنها را باز کنید.

 - استخر را بصورت کامل جارو کنید.

 - خطوط لوله کشی را کاملاً از آب تخلیه و آنها را با درپوش مسدود کنید.

 - روکش استخر را به محکمی روی آن بکشید.

نکته: همواره در زمان اضافه کردن مواد شیمیایی به استخر، دستورالعمل شرکت سازنده را مطالعه و بر اساس آن عمل کنید. هیچگاه مواد شیمیایی را با یکدیگر مخلوط نکنید.

 

انواع مواد شیمیایی استخر

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.swimmingpool.com

نظرات

CAPTCHA reload_32
دسته بندی مقالات
whatsapp