چگونه دبی آب پمپ چاه را اندازه گیری کنیم؟

 

یکی از مهمترین اطلاعاتی که برای طراحی سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب چاه مورد نیاز است، میزان دقیق دبی آب پمپ چاه است. دبی آب پمپ با واحدهای مرسومی مانند “متر مکعب بر ساعت” و یا “گالن بر دقیقه” بیان می شود.

برای اندازه گیری واقعی دبی پمپ آب چاه، می توان از یک روش ساده که مراحل آن در این مقاله آمده است، استفاده نمود. 

 

1- یکی از شیرهای آب را باز کنید تا پمپ روشن شود.

 دبی پمپ چاه

ابتدا مطمئن شوید که کس دیگری از آب در منزل استفاده نمی کند. سپس یکی از شیرهای آب موجود در منزل را باز کنید تا صدای روشن شدن پمپ را بشنوید.

 

2- شیر را ببندید.

 

دبی پمپ چاه 

شیر را ببندید و اجازه دهید تا پمپ، منبع تحت فشار را پرکرده و پمپ خاموش شود. حالا مطمئن هستید که منبع تحت فشار کاملاً پر شده است.

 

3- با استفاده از یک سطل، آب خروجی منبع تحت فشار را اندازه گیری کنید.

 

دبی پمپ چاه 

یک سطل با ظرفیت حدودی 20 لیتر بردارید و زیر شیر آب نگه دارید. شیر آب را باز کرده و اجازه دهید تا آب داخل سطل بریزد. دقت کنید که قبل از روشن شدن مجدد پمپ، آب تا کجای سطل بالا می آید. به محض روشن شدن پمپ، شیر را بسته و حجم آب داخل سطل را محاسبه (بر حسب لیتر) و یادداشت نمائید.

 

4- مدت زمان روش بودن پمپ را اندازه گیری کنید.

دبی پمپ چاه 

یک شیر آب را در منزل باز کنید و اجازه دهید تا پمپ روشن شود. به محض روشن شدن پمپ، بلافاصله شیر را ببندید و مدت زمان روشن بودن پمپ را (بر حسب ثانیه) اندازه گیری کنید.

 

5- هم اکنون می توانید دبی پمپ چاه را محاسبه کنید.

 

با اطلاعاتی که در مراحل 3 و 4 به دست آورده اید، می توانید به سادگی دبی پمپ را محاسبه کنید.

فرض کنید که در مرحله 3، حدود 15 لیتر آب در سطل جمع آوری شده و مدت زمان روشن بودن پمپ در مرحله 4 نیز 20 ثانیه باشد. از تقسیم عدد 15 بر 20، میزان دبی پمپ بر حسب لیتر بر ثانیه به دست می آید.

15Lit / 20Sec = 0.75Lit/Sec

 

انواع دستگاه تصفیه آب چاه

 

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.cleanwaterstore.com

نظرات

علیرضا آرمو | 1398/7/3

عالی
پاسخ دادن

CAPTCHA reload_32
دسته بندی مقالات
whatsapp