روش جارو کردن استخر بصورت دستی

همانطور که میدانید، دو روش اصلی برای جارو کردن کف استخر وجود دارد: استفاده از جاروی روباتیک و جارو کردن به روش دستی. شاید این سوال پیش بیاید که با وجود سادگی استفاده از جاروی روباتیک، چه دلیلی (به غیر از هزینه) برای جارو کردن استخر به روش دستی وجود دارد؟ مهمترین دلیل این است که در استخرهایی که آشغال و یا مخصوصاٌ جلبک زیادی در ته استخر ته نشین شده است، در صورت استفاده از جاروی روباتیک، مجدداً بخشی از این مواد از داخل جارو به داخل استخر بازگشته و به این ترتیب، نظافت استخر به درستی صورت نمی گیرد و آب استخر مجدداً کدر می شود. بنابراین در استخرهای با حجم کثیفی بالا و یا دارای جلبک، استفاده از جاروی دستی نسبت به جاروی روباتیک، ارجحیت دارد. 

جارو کردن استخر معمولاً در یکی از سه حالت زیر انجام می گیرد:

- برنامه نظافت منظم هفتگی

- بعد از بارندگی و یا طوفان که موجب ورود خاک و آشغال زیاد به آب استخر شده

- بعد از استفاده از مواد منعقد کننده و شفاف کننده آب

در حالت دوم و سوم، می بایست کمی به استخر زمان داده شود تا آشغالها و لخته های منعقد شده کاملاً در کف استخر ته نشین شده و سپس نسبت به جارو کردن اقدام نمود. 

 

پکیج جاروی استخر

 

 

در ادامه، مراحل مختلف دوروش اصلی جارو کردن استخر توضیح داده شده است:

 

جارو کردن توسط اسکیمر استخر

 

1- تجهیزات لازم برای جارو کردن استخر

 جارو کردن استخر بصورت دستی

 

پیش از انجام عملیات جارو کردن استخر، مطابق شکل نشان داده شده فوق، به تجهیزات زیر نیاز است:

- سرجارو (Vacuum Head)

- دسته تلسکوپی (Telescopic Pole)

- شلنگ (Vacuum Hose)

- صفحه اتصال جارو به اسکیمر (Vacuum Plate) – البته این مورد الزامی نیست.

 

انواع سرجاروی استخر

 

2- مدار تصفیه استخر در مدار باشد.

 

پمپ تصفیه را روشن کنید تا فیلتر تصفیه استخر در مدار قرار گیرد. اگر جارو کردن استخر برای نگهداری منظم هفتگی است، نیاز به تغییر وضعیت شیر کنترلی فیلتر نبوده و می بایست در همان وضعیت Filter قرار داشته باشد. اما در حالتی که جارو کردن برای زمان پس از بارندگی و طوفان و یا بعد از استفاده از مواد منعقد کننده و شفاف کننده آب باشد، بهتر است شیر کنترلی فیلتر استخر در وضعیت Waste قرار گیرد. در این وضعیت، آب تخلیه شده توسط پمپ، بدون ورود به فیلتر مستقیماً وارد فاضلاب و یا سایر محل های در نظر گرفته شده برای دورریز می شود. با این کار، از ورود لخته های درشت و حتی جلبک به داخل فیلتر و به تبع آن گرفتگی سریع و شدید فیلتر جلوگیری می شود.

 

نکته مهم: زمانیکه شیر کنترلی فیلتر در وضعیت Waste قرار داشته باشد، سطح آب استخر در حین جارو کردن کاهش می یابد. در این حالت می بایست ضمن جارو کردن، به وسیله یک شلنگ جداگانه بصورت همزمان، آب جبرانی وارد استخر شود تا با کاهش بیش از حد سطح آب، هوا از طریق اسکیمر وارد پمپ نشود.

برخی از انواع شیرهای کنترلی فیلتر که گاهی برای استخرهای سایز کوچک استفاده می شوند، معروف به شیرهای دو حالته push-pull بوده و دارای وضعیت Waste نیستند. این فیلترها در هر حالت در زمان جارو کردن می بایست در وضعیت Filter قرار گیرند.

 

 انواع شلنگ استخر

 

3- متصل کردن قطعات جارو

 

- از روشن بودن پمپ تصفیه مطمئن شوید.

- سرجارو را به انتهای باز دسته تلسکوپی متصل کنید.

- شلنگ را به محل اتصال آن به سرجارو متصل کنید.

 جارو کردن استخر بصورت دستی

 

- سرجارو، شلنگ و دسته تلسکوپی را وارد استخر کنید. مطمئن شوید که سرجارو در کف استخر قرار گیرد.

- انتهای آزاد شلنگ را روبروی نازلهای برگشت آب استخر قرار دهید تا آب با فشار وارد شلنگ شود. با این کار، هوای موجود داخل شلنگ با فشار از زیر سرجارو خارج می شود.

 جارو کردن استخر بصورت دستی

 

- در این وضعیت، خروج حباب های هوا از کف سرجارو را مشاهده می کنید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که خروج حباب ها از کف سرجارو متوقف شود.

- صفحه اتصال شلنگ به اسکیمر را به شلنگ متصل کرده و انتهای شلنگ پر از آب را با دست کاملاً محکم بگیرید و از آب خارج کرده و در داخل اسکیمر قرار دهید. دست خود را محکم روی شلنگ بگذارید تا هوا وارد آن نشود.

- اگر از صفحه اتصال شلنگ استفاده نمی کنید، ابتدا سبد اسکیمر را برداشته و با همان حالت که دست خود را روی شلنگ گرفته اید، شلنگ را در داخل حفره مکش اسکیمر که در انتهای پایین آن قرار دهید، جای دهید.

 

جارو کردن استخر بصورت دستی

 

 

انواع دسته تلسکوپی استخر

 

4- جارو کردن کف استخر

 

- بصورت کلی، عملیات جارو کردن کف استخر می بایست به آهستگی انجام گرفته و به هیچ عنوان در آن عجله نکرد. در صورت حرکت سریع سرجارو، مواد ته نشین شده از جای خود بلند شده و مجدداً باعث کدر شدن آب و بد انجام شدن جارو می شوند.

- ابتدا از قسمت کم عمق استخر شروع کرده و به آرامی به سمت بخش عمیق بروید.

- سرجارو را روی کف استخر به آرامی و با طول زیاد حرکت دهید. سعی کنید مسیرحرکتهای سرجارو با هم همپوشانی داشته باشند تا مطمئن باشید که تمام نقاط استخر جارو شده است.

- اگر در حین جارو زدن، آب کدر شد، چند ساعت فرصت دهید تا این مواد ته نشین شده و مجدداً جارو کنید.

- اگر در زمان جارو کردن، سرجارو به کف استخر چسبید، ابتدا پمپ را خاموش کرده و سپس به آرامی سرجارو را از جای قبلی جدا کرده و سپس مجدداً پمپ را روشن کنید.

- در هنگام جارو کردن، به گیج فشار فیلتر دقت کنید. اگر فشار فیلتر به حد بالاتر از مقدار مجاز رسیده باشد، فیلتر را بک واش کرده و سپس جارو زدن را ادامه دهید.

 

انواع اسکیمر استخر

 

5- کارهای لازم بعد از اتمام جاروی استخر

 

- پس از اتمام جاروی استخر، دسته تلسکوپی را از سرجارو جدا کرده و آب موجود در شلنگ را کاملاً تخلیه کنید.

- برس استخر را روی دسته تلسکوپی نصب کرده و دیواره های استخر را تمیز کنید تا آلودگی ها و جلبک های روی دیواره از سطوح جدا شود.

- سبد استرینر پمپ را از جای خود خارج کرده و کاملاً تمیز کنید.

- فیلتر شنی را بک واش کرده و شیر کنترلی آن را در وضعیت Filter قرار دهید.

- در صورتیکه در زمان جارو کردن، شیر فیلتر در وضعیت Waste قرار داشته، آنرا به وضعیت Filter بازگردانده و آب از دست رفته استخر را جایگزین نمائید.

- تمام تجهیزات به کار رفته در جاروی استخر را با آب تمیز شسته و خشک کنید و آنها را در انبار قرار دهید.

 

انواع برس استخر

 

جهت تفهیم بیشتر و رفع ابهامات احتمالی، می توانید مراحل ذکر شده فوق را در کلیپ زیر مشاهده کنید:

 

 

 استفاده از پکیج جاروی استخر

پکیج جاروی استخر

در استخرهایی که فاقد اسکیمر بوده و یا به دلایل مختلف (مانند مسیر لوله کشی مدار تصفیه و یا مناسب نبودن توان پمپ تصفیه)، امکان جارو کردن استخر از طریق اسکیمر وجود ندارد، از پکیج جاروی استخر استفاده می شود. در ادامه، به مراحل انجام جاروی استخر با این وسیله پرداخته می شود:

قطعات و لوازم

 

پکیج جاروی استخر، شامل قطعات و لوازم زیر می باشد:

 

- بخش اصلی جارو شامل پمپ، موگیر (استرینر)، اتصالات، شیر یکطرفه، کابل 10 متری و کلید مینیاتوری

- شلنگ مکش (معمولاً به طول 12 متر)

- سرجارو

- دسته تلسکوپی

- شلنگ تخلیه به همراه سرشلنگی (معمولاً به طول 3 متر)

 

راه اندازی

 

1- ابتدا سرشلنگی دارای هرزگرد شلنگ مکش را به سرجارو متصل نمائید.

 

محل-اتصال-شلنگ-مکش-به-سرجارو 

2- سرشلنگی دیگر شلنگ مکش را به پمپ جارو متصل کنید.

 

محل-اتصال-شلنگ-مکش-به-جارو 

 

3- دسته تلسکوپی را به سرجارو متصل کرده و پین های سرجارو در محل تعبیه شده روی دسته تلسکوپی به درستی قرار داده شوند.

 

محل-اتصال-دسته-تلسکوپی-به-سرجارو 

 

4- سرشلنگی روی شلنگ تخلیه را به پمپ متصل کنید. شلنگ تخلیه را تا مجل مناسب جهت تخلیه آب کثیف خروجی برده و رها کنید. (مراقب باشید به هیچ عنوان آب خروجی جارو مجدداً به استخر بازنگردد.

 

محل-اتصال-شلنگ-تخلیه-به-جارو 

 

5- درب استرینر پمپ را کمی شل کنید.

6- هواگیری پمپ: مهمرین بخش استفاده از جاروی استخر، هواگیری پمپ در زمان راه اندازی است. برای این کار، سرجارو را برگردانده و شلنگ آب را به سمت داخل آن باز کنید. زمانی که شلنگ مکش پر از آب شده و آب از استرینر پمپ سرریز شد، درب استرینر را سفت کنید. چند لحظه بعد زمانی که آب از سمت تخلیه پمپ نیز خارج شد، به سرعت سرجارو را وارد استخر کرده و همزمان پمپ را روشن کنید تا هوا وارد پمپ نشود.

7- حالا به آرامی می توانید کف استخر را جارو کنید.

8- پس از اتمام کار، جاروی استخر را خاموش کرده و لوازم را جمع آوری کنید.

9- آب خارج شده از استخر را با آب تمیز جایگزین کنید. در صورت استفاده از اسکیمر در استخر، ارتفاع آب پس از وارد کردن آب تازه باید تا وسط قاب اسکیمر بالا بیاید.

 

پکیج جاروی استخر

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.swimuniversity.com

نظرات

وحيد | 1398/3/17

بسيار عالي و خوب
پاسخ دادن

CAPTCHA reload_32
whatsapp