دلیل فشار کم آب استخر چیست؟

 

فشار کم آب استخر معمولآً مشکلی است که به واسطه خروج ضعیف آب از نازلهای برگشت آب، آبنما و فواره ها، آلارم سیستم هایی مانند کلرزن نمکی و هیتر و یا فشار نشان داده شده توسط گیج فشار نصب شده روی فیلتر استخر قابل تشخیص است. البته فشاری که از گیج فشار فیلتر شنی خوانده می شود، چه بالاتر و چه پایینتر از حد معمول باشد، در هر دو حالت باعث کاهش فشار آب استخر خواهد شد.

پیش از اینکه به دلایل و روش رفع مشکل فشار پایین آب استخر پرداخته شود، لازمست تا بصورت کلی، روش کار مدار تصفیه آب استخر مرور شود.

 

فشار کم آب استخر

 

سیستم لوله کشی تصفیه آب استخر از دو بخش اصلی تشکیل می شود:

- بخش مکش (Suction)

- بخش دهش (Discharge)

بخش "مکش" به قسمت قبل از پمپ و بخش "دهش" به قسمت بعد از پمپ تصفیه اطلاق می گردد. روش کلی کار سیستم تصفیه استخر بر اساس ایجاد مکش توسط پمپ تصفیه و سپس ایجاد فشار و عبور آب از فیلتر و سایر تجهیزات و بازگرداندن آب به استخر می باشد.

وجود نشتی در بخش مکش، باعث ورود هوا به سیستم و وجود نشتی در بخش دهش باعث خروج و پرتاب و پاشش آب از لوله ها و تجهیزات به بیرون خواهد شد.

وجود هر گونه مانع در مسیر مکش استخر باعث کاهش حجم آب ورودی به پمپ و به تبع آن افت فشار در سیستم می شود. اما برعکس، در صورت وجود گرفتگی در مسیر دهش، شاهد افزایش فشار در این بخش از مدار تصفیه خواهیم بود. اما در هر دو صورت فشار آب خروجی به استخر کاهش محسوسی خواهد داشت.

در ادامه به بررسی عواملی که باعث کاهش فشار آب استخر می شوند، پرداخته شده و روش اصلاح آنها نیز بیان می شود:

 

سطح کم آب استخر

 

فشار کم آب استخر

 

در صورتیکه از اسکیمر در استخر استفاده شده باشد، سطح آب استخر می بایست حتماً از نصف ارتفاع اسکیمر بالاتر قرار داشته باشد. اگر سطح آب از این مقدار کمتر باشد، هوا به داخل پمپ مکیده شده و باعث ایجاد افت عملکرد پمپ تصفیه استخر و به تبع آن فشار خط می شود.

راه حل: همواره سطح آب استخر بالاتر از نصف ارتفاع اسکیمر باشد.

 

گرفتگی سبد اسکیمر

 

فشار کم آب استخر

 

اگر سبد اسکیمر از آشغال و برگ پر شده باشد، عملاً مسیر ارتباطی بین اسکیمر و پمپ مسدود شده است. در این حالت، آب کمتری وارد پمپ شده و طبعاً آب خروجی نیز کمتر خواهد بود و منحنی عملکرد سیستم و فشار خروجی پمپ کاهش می یابد.

راه حل: تمیز کردن کامل سبد اسکیمر

 

گرفتگی سبد استرینر پمپ

 

فشار کم آب استخر

 

گرفتگی و وجود آشغال در استرینر ورودی پمپ، همان اثر گرفتگی سبد اسکیمر را دارد. گرفتگی سبد استرینر پمپ یعنی کاهش دبی آب ورودی به پمپ و به تبع آن کاهش فشار خط برگشت تصفیه استخر.

راه حل: تمیز کردن کامل سبد استرینر (موگیر) پم تصفیه استخر

 

گرفتگی فیلتر تصفیه استخر

 

 فشار کم آب استخر

 

با گرفتگی تدریجی فیلتر استخر، حجم آب ورودی به پمپ و فیلتر کاهش خواهد یافت. گرفتگی فیلتر از روی افزایش فشار نمایش داده شده توسط گیج فشار نصب شده روی فیلتر قابل تشخیص می باشد.

راه حل: تمیز کردن فیلتر تصفیه

شستن و تمیز کردن فیلتر (در صورت استفاده از فیلتر کارتریجی) و یا بک واش فیلتر (در صورت استفاده از فیلتر شنی و یا دیاتومه) پس از افزایش فشار فیلتر به مقدار 10 psi نسبت به حالت تمیز ضروری است. توصیه می شود که سیلیس داخل فیلتر شنی نیز بین 5 تا 7 سال حتماً تعویض شود.

 

گرفتگی پروانه پمپ تصفیه

 

فشار کم آب استخر

 

گرفتگی و وجود آشغال در پروانه پمپ، عموماً موردی است که از دید بسیاری از افراد مغفول می ماند. زمانی که پروانه پمپ به دلیل وجود مواد زائد و خارجی دچار گرفتگی می شود، آب امکان خروج با سرعت بالا را از اطراف پروانه پیدا نکرده و لذا با کاهش نیروی مکش، دبی آب ورودی به پمپ نیز کاهش می یابد.

راه حل: تمیز کردن پروانه پمپ تصفیه

 

مکش هوا به داخل پمپ

 

فشار کم آب استخر

 

اورینگ درب استرینر پمپ تصفیه، اتصالات مکش پمپ و درپوش های تخلیه روی پمپ، معمولترین نقاطی هستند که باعث مکش هوا به داخل پمپ تصفیه استخر می شوند.

ورود هوا به پمپ، باعث ایجاد مشکلات متعددی در سیستم تصفیه استخر می شود. اگر میزان هوای ورودی زیاد باشد، این حجم هوا وارد پمپ شده و باعث می شود تا قدرت دهش پمپ کاهش پیدا کند. اگر حجم هوای وارد شده کمتر باشد، به تدریج و پس از گذشت چند ساعت، هوا در بخش بالای مخزن فیلتر جمع شده و باعث ایجاد فشار معکوس (Back Pressure) در سیستم و به تبع آن کاهش مقدار آب ورودی به پمپ خواهد شد. در این حالت، با خاموش شدن پمپ، این فشار معکوس باعث برگشت آب و گاهی تشکیل ستون آب در زیر اسکیمر می شود.

راه حل: پیدا کردن محل نشتی در مکش پمپ و رفع ایراد آن

 

مکش هوا در شیر چند راهه ورودی پمپ

 

فشار کم آب استخر

 

در برخی سیستم های لوله کشی تصفیه استخر، پیش از پمپ یک شیر چند راهه (Diverter Valve) برای کنترل مقدار جریان ورودی از اسکیمر، کفشورها و یا نازلهای تعبیه شده احتمالی برای جاروی استخر وجود دارد. در داخل این شیرها قطعاتی برای آب بندی استفاده شده است که در صورت بروز خرابی و مشکل در آنها، احتمال مکش هوا از این طریق در سیستم وجود خواهد داشت.

بازهم مانند مورد قبل، وارد شدن هوا در سیستم باعث افت فشار آب و کاهش قدرت دهش در پمپ می شود.

راه حل: بررسی سالم بودن شیر چند راهه و در صورت نیاز، تعمیر و یا تعویض آن

 

 نفوذ هوا از طریق اتصالات سیستم لوله کشی بخش مکش

 

 فشار کم آب استخر

 

اتصالات تعبیه شده در مسیر لوله کشی بین اسکیمر و کفشورها تا پمپ (بخش مکش) از محتمل ترین نقاط برای نفوذ هوا به سیستم می باشند. در صورت مشاهده هر گونه مشکل، این اتصالات می بایست جدا شده و با اتصال جدید جایگزین شوند.

 

گرفتگی لوله ورودی پمپ

 

فشار کم آب استخر

 

 وجود گرفتگی لوله در مسیر اسکیمر و کفشورها تا پمپ باعث کاهش مقدار آب ورودی به پمپ و به دنبال آن، کاهش فشار آب خروجی از نازلهای برگشت به استخر می شود.

راه حل: یک سیم ضخیم و محکم از بالای لوله اسکیمر و کفشورها داخل لوله ها شود تا در صورت وجود گرفتگی در نزدیکی این ورودی ها بتوان آنها را رفع نمود. در صورت عدم یافتن گرفتگی به این ترتیب، ممکن است نیاز به حضور افراد با تجربه تر و متخصص تر برای یافتن گرفتگی در مسیر لوله کشی باشد.

 

استفاده همزمان از چند نازل خروجی و آبنما

 

فشار کم آب استخر

 

هر پمپ تصفیه برای آبدهی مشخصی طراحی شده است. استفاده همزمان از نازلها، آبنما و فواره ها باعث افت فشار آب خروجی خواهد شد. این مورد به راحتی قابل مشاهده است. زمانی که فقط نازل های برگشت آب در مدار باشند و به تدریج شیر آبنماها و فواره ها باز شوند، افت تدریجی فشار آب خروجی کاملاً ملموس است.

راه حل: تمام نازل ها و آبنما ها با هم باز نباشند و یا اینکه الکتروموتور پمپ تصفیه با مدلی قویتر جایگزین شود. البته در صورت قوی تر کردن پمپ، احتمالاً لازم خواهد بود تا فیلتر تصفیه نیز تعویض و سایز بزرگتری برای آن انتخاب شود تا فشار پمپ جدید برای آن قابل تحمل باشد.

 

سایز کوچک پمپ تصفیه

 

فشار کم آب استخر 

 

اگر پمپ تصفیه برای حالت اولیه استخر طراحی شده و سپس تجهیزات جدیدی به سیستم اضافه شده باشند، مقدار آبدهی پمپ متناسب با حجم تجهیزات جدید نبوده و فشار آب خروجی کاهش می یابد.

همچنین اگر محل پمپ را تغییر داده و فاصله آن از استخر بیشتر شده باشد، با افزایش مسیر لوله کشی، افت فشار اصطکاکی نیز افزایش پیدا کرده و کاهش فشار آب را نیز در پی دارد.  

راه حل: الکتروموتور پمپ تصفیه را با مدلی قویتر جایگزین کنید. البته در این صورت، احتمالاً لازم خواهد بود تا فیلتر تصفیه نیز تعویض و سایز بزرگتری برای آن انتخاب شود تا فشار و آبدهی پمپ جدید برای آن قابل تحمل باشد.

 

نشتی در مسیر دهش پمپ

 

فشار کم آب استخر

 

یک احتمال بسیار مهم برای افت فشار آب خروجی سیستم تصفیه استخر، وجود نشتی در مسیر دهش پمپ است. نشتی در مسیر لوله کشی دهش پمپ آب بیشتری نسبت به حتی نشتی در تجهیزات از سیستم خارج می کند و معمولآً متأسفانه این لوله کشی ها بصورت توکار و بصورت زیرزمینی کار می شوند.

اگر سطح آب استخر همیشه پائین آمده و لازمست تا دائماً در استخر آب بریزید و یا زمین محوطه استخر که لوله کشی ها از زیر آن عبور کرده مرطوب شده باشد، احتمال وجود نشتی در لوله کشی بسیار بالا است.

راه حل: استفاده از فرد متخصص و با تجربه برای پیدا کردن محل نشتی و رفع آن

 

خراب بودن گیج فشار فیلتر

 

فشار کم آب استخر

 

گاهی اوقات، عدد پایین فشار نشان داده شده توسط گیج فشار روی فیلتر، به دلیل خراب بودن آن است.  

راه حل: گیج فشار فیلتر را با یک گیج جدید جایگزین نمائید.

 

 

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.inyopools.com

نظرات

CAPTCHA reload_32

دسته بندی مقالات