روش صحیح استفاده از برگ گیر استخر

 

برگ گیر یکی از پرکاربردترین لوازم نگهداری استخر است. از برگ گیر عمدتاً برای جمع آوری برگ های روی سطح آب، ته نشین شده در کف استخر و حتی معلق در میان آب استفاده می شود.

 

انواع برگ گیر استخر

 

برگ گیرهای استخر به دو نوع اصلی زیر تقسیم می شوند:

- برگ گیرهای با توری مسطح: کارکردن با این نوع برگ گیرها ساده تر است اما برای جمع آوری حجم زیاد برگ استخر مناسب نبوده و تمیز کردن استخر دارای برگ زیاد با آن مستلزم انرژی و زحمت زیادی خواهد بود.

- برگ گیرهای با توری عمیق: این برگ گیرها عمدتاً هم سطح مقطع بزرگتری نسبت به برگ گیرهای با توری مسطح دارند و هم با توجه به توری عمیقی که در آنها تعبیه شده است، گنجایش خیلی بیشتری برای جمع آوری و نگهداری برگهای خیس و سنگین دارند. البته کارکردن با این نوع برگ گیرها نیاز به مهارت بالاتری نسبت به برگ گیرهای با توری مسطح دارد.

تسلط کار کردن با برگ گیر با توری عمیق، نیازمند تمرین و تجربه بالایی است. در استفاده از این نوع برگ گیر استخر مهارت های ویژه ای لازمست که در ادامه به معرفی و توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت:

 

تکنیک "فشار رو به جلو" (Push)

برگ گیر استخر 

 در این حالت، دسته تلسکوپی متصل به برگ گیر بین بازوهای باز شده فرد قرار می گیرد. برگ گیر به آرامی روی سطح آب حرکت کرده و رو به جلو حرکت می کند، در حالیکه دسته برگ گیر در میان دستها آزادانه اجازه حرکت دارند.

 

تکنیک ضربه (Flip)

برگ گیر استخر 

 زمانی که برگ گیر به آنتهای استخر و یا دسته تلسکوپی برگ گیر تا دورترین نقطه خود برسد، باید دسته تلسکوپی را بسرعت بچرخانید تا سر توری حاوی برگها بسته شود. سپس بلافاصله برگ گیر را سمت خود کشیده و از آب خارج کنید. این مرحله باید با دقت کافی انجام شود. در غیر اینصورت احتمال خروج برگها از برگ گیر و برگشت آنها به استخر وجود دارد.

 

تکنیک کشیدن (Pull)

برگ گیر استخر 

 این بخش، اصلی ترین مهارت استفاده از برگ گیر است. در این وضعیت، دسته تلسکوپی در زاویه حدودی 32 درجه نسبت به سطح آب قرار گرفته و پاها محکو روی زمین و کمر بصورت صاف قرار می گیرد. در این حالت، برگ گیر به سمت خود فرد به آرامی حرکت داده می شود.

 

تکنیک لایروبی (Drag)

برگ گیر استخر 

 

 این تکنیک زمانی استفاده می شود که برگ زیادی روی استخر جمع شده باشد. در اولین مرحله جمع کردن برگ در این استخرها، از این روش استفاده می شود. در روش لایروبی، باید به سرعت در کنار استخر حرکت کرده و برگ گیر پست سر فرد و در کنار دیوار استخر حرکت کند. هر چه بیشتر بتوان در این حالت، برگ های بیشتری از کنار کاشی های دیواره وارد برگ گیر کرد، نشانگر موفقیت بالاتر در انجام این حرکت بوده است.

 

تکنیک خاک انداز (Scoop)

برگ گیر استخر 

 مهمترین تکنیک استفاده از برگ گیر برای جمع آوری برگ ها و آشغالهای کف استخر، این مهارت است. برای انجام درست این مهارت، لازمست تا یک موج کوچک در جلوی شیئی که میخواهیم آنرا در برگ گیر بیندازیم، با حرکت برگ گیر در کنار آن انجام شود تا بتوان آنرا به داخل توری برگ گیر هدایت نمود.

 

انواع برگ گیر استخر

 

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.poolcenter.com

نظرات

CAPTCHA reload_32
whatsapp