مواد آب بندی سطحی DIAMO FLEX

  • DIAMO FLEX Sealing Materials

  • کد محصول : OPA-1002
  • برند :


مواد آب بندی Diamo Flex 110 در بسته های 20 کیلو گرمی ( هر متر مربع 3/5 کیلوگرم) 1 گالن 5 کیلوگرم و 1 بسته پودر 15کیلوگرم

نظرات

whatsapp