فیلتر محصولات

تجهیزات استخر و جکوزی

تجهیزات استخر و جکوزی برای سیستم های مختلف آن دارای تنوع و کارکردهای مختلفی است که تمامی آنها توسط شرکت آب فناور برای مصرف کنندگان قابل دسترس می باشد.

تجهیزات بخش های مختلف استخر و جکوزی را می توان در دسته بندی های زیر قرار داد:

- بخش تصفیه آب استخر و جکوزی جهت شفاف و تمیز کردن آب که عمدتاً شامل تجهیزات زیر می باشد:

- بخش ضدعفونی و گندزدایی آب از میکروارگانیسم ها و سایر آلودگی ها که معمولاً شامل یک یا چند تجهیز زیر می باشد:

- بخش گرمایشی جهت گرم کردن آب استخر و آب جکوزی تا دمای مناسب مورد نظر که می تواند از تجهیزات زیر در این بخش استفاده شود:

- تجهیزات نظافت استخر و جکوزی جهت تمیز کردن کف و سطوح استخر و نیز سطح روی آب که معمولاً شامل تجهیزات زیر می باشد:

- تجهیزات تزئینی استخر و جکوزی که برای زیبایی محیط و فضای استخر در نظر گرفته می شود. از جمله این تجهیزات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تجهیزات جانبی که برای استفاده بهتر و قابل قبول در عموم استخر ها و جکوزی ها مورد استفاده قرار می گیرند که از مهمترین آنها عبارتند از:

برای انتخاب و دریافت پیشنهاد مناسب تجهیزات می توانید با بخش مهندسی فروش شرکت آب فناور تماس داشته باشید.

تعداد