رزین میکس بد PUROLITE مدل MB400

  • PUROLITE MIXBED RESIN MB400

  • کد محصول : MED-1018
  • برند : PUROLITE
  • موجودی : موجود در انبار

قیمت :

1,975,000 تومان


رزین میکس بد پرولایت مدل MB400 جهت استفاده در دستگاه های دی یونایزر و تولید آب مقطر

جزئیات بیشتر

رزین میکس بد PUROLITE مدل MB400، یکی از متداولترین رزین های مورد استفاده در دستگاه های دی یونایزر و تولید آب مقطر است. است. دانه های رزین میکس بد PUROLITE مدل MB400 ضمن تبادل یون با آب، تمامی یونهای محلول در آب را جذب و به جای آنها، یون های H+ و OH- وارد آب کرده و به این ترتیب، آب خالص با هدایت الکتریکی زیر 1/0 میکروزیمنس بر سانتیمتر تولید می کند.

رزین میکس بد PUROLITE مدل MB400 در بسته های 25 لیتری و 5 لیتری به فروش می رسد.

 

خالص سازی آب

 

زمانی که تمامی کاتیون های محلول در آب با یون H+ و تمامی آنیون ها با OH- جایگزین شوند، فرآیند خالص سازی (Demineralization) اتفاق می افتد. بنابراین برای انجام این فرآیند، نیاز به رزین های کاتیونی با یون آزاد +H و رزین های آنیونی با یون آزاد -OH است. زمانی که آّب از این رزین ها عبور می کند، عملاً تمامی یون های محلول در آب حذف شده و بجای آن ها مولکول های جدید آب (یون های +H و -OH) جایگزین می شوند.

به عنوان مثال اگر کاتیون های ++Ca و +Na محلول در آب را در نظر بگیریم، واکنش های زیر در تماس آنها با رزین با یون متحرک +H اتفاق می افتد:

2R'H + Ca++ → R2Ca + 2H+1

R'H + Na+ → R'Na + H+1

در معادلات نشان داده شده فوق، 'R نشاندهنده ساختار پلیمر رزینی است که یون های متحرک آن از نوع +H می باشد. در شکل زیر، تبادل یون کاتیون های ++Ca و +Na محلول در آب با یون های +H را نشان می دهد. البته در این شکل، آنیون ها نشان داده نشده اند. نکته مهمی که می بایست توجه داشت، تبادل دو یون +H با کاتیون دوظرفیتی ++Ca و تبادل تنها یک یون +H با کاتیون تک ظرفیتی +Na است که به دلیل تعادل شیمیایی یون های آزاد رزین و یون های محلول در آب اتفاق می افتد.

 

Decationisation all Catiions

 

به همین طریق، تمامی آنیون های محلول در آب نیز با آنیون -OH جایگزین می شوند. معادله شیمیایی این واکنش نیز برای آنیون های کلراید (-Cl) و سولفات (-SO4) به این صورت می باشد:

R"OH + Cl- → R"Cl + OH-1

2R"OH + SO4-- → R"2SO4 + 2OH-1

در انتهای فرآیند خالص سازی آب، تمامی آنیون ها و کاتیون های محلول در آب در دانه های رزین جایگزین یون های آزاد +H و -OH آنها شده تا زمانی که رزین به حالت اشباع در بیاید. این وضعیت در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

 Exhausted Resin Beads in Demineralisation

 

همانطور که ملاحظه شد، در این فرآیند آنیون ها و کاتیون های آب کاملاً حذف و به داخل دانه های رزین رفته و یون های آزاد شده +H و -OH خارج شده از رزین، تشکیل مولکول آب را می دهند.

H+ + OH- → HOH → H2O

به این ترتیب، تمامی ناخالصی های یونی محلول در آب حذف شده و تنها مقدار بسیار ناچیزی از آنها از ستون رزین بصورت جذب نشده خارج می شوند که اصطلاحاً به آن نشتی (Leakage) رزین گفته می شود. فرآیند خالص سازی آب بصورت خلاصه در شکل زیر نشان داده شده است:

 

Demineralization Summary 

 

اطلاعات تکمیلی

- مخلوط رزین کاتیونی از نوع اسیدی قوی و رزین آنیونی بازی قوی نوع 1

- دانه های کروی ژله ای

موارد کاربرد

- تولید آب مقطر برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی

- تولید آب شستشو برای نماهای شیشه ای

مشخصات فنی
پرسش و پاسخ
طول عمر رزین میکسبد چقدر است؟

طول عمر کارکرد رزین میکسبد بستگی به TDS آب ورودی و میزان مصرف دارد. اما به عنوان یک قاعده تجربی می توان گفت که هر لیتر رزین میکسبد Purolite مدل MB400 در بهترین حالت، حدود 20,000 Lit.ppm ظرفیت دارد. به عنوان مثال، اگر TDS آب ورودی حدود 50 ppm باشد، یک لیتر رزین میکسبد ظرفیت تولید حداکثر 400 لیتر آب با TDS نزدیک به صفر را دارد.

آیا رزین میکسبد قابلیت احیا و استفاده مجدد دارد؟

رزین میکسبد قابلیت احیا دارد. اما با توجه به مشکل بودن و هزینه بر بودن این فرآیند، برای استفاده های محدود و ظرفیت های پایین، این کار به صرفه نیست و بهتر است رزین کلاً با رزین جدید جایگزین شود. در ظرفیت های بالا و در صورت نیاز به احیا، بهتر است ستون رزین های آنیون و کاتیون جداگانه در نظر گرفته شده و هر کدام جداگانه احیا شوند.

مناسب برای آلاینده های زیر :

نظرات

آقای سرخه | 1399/2/17

از این رزین در آزمایشگاه استفاده کردم و کاملاً راضی هستم.
پاسخ دادن

whatsapp