فیلتر محصولات

مواد فیلتراسیون و رزین

تعداد

    مواد فیلتراسیون و رزین

    مواد فیلتراسیون یکی از مهمترین بخش های مورد استفاده در بسیاری از سیستم های تصفیه آب و پساب می باشد. مواد فیلتراسیون انواع مختلفی دارند که با اهداف متفاوتی در سیستم های مختلف تصفیه آب می توان از آنها بهره برداری نمود.

    شما در این صفحه می توانید انواع رزین و مواد فیلتراسیون را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، ماده مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.

    whatsapp