خاک دیاتومه HAYWARD

  • HAYWARD DE Powder

  • کد محصول : MED-1032
  • برند : HAYWARD


خاک دیاتومه HAYWARD (بسته 22.7 کیلوگرمی)

جزئیات بیشتر

مقدار مورد نیاز خاک دیاتومه برای اولین بار استفاده از فیلتر، معمولاً توسط شرکت های تولید کننده فیلتر و یا خاک دیاتومه، مشخص شده است. برای اضافه کردن خاک دیاتومه پس از بک واش، حدود 80% مقدار مورد نیاز برای راه اندازی اولیه فیلتر، کافی است. اضافه کردن خاک دیاتومه کمتر از مقدار مورد نیاز، باعث نفوذ آلودگی و چربی به داخل فیلتر و چسبیدن آن به المنت ها و نهایتاً کاهش عملکرد فیلتراسیون می شود. از طرف دیگر، افزودن مقدار بیش از حد خاک دیاتومه نیز باعث تراکم و تجمع آن بر روی سطح المنت و کاهش ظرفیت آبدهی فیلتر خواهد شد. پیشنهاد می شود که خاک دیاتومه به تدریج داخل اسکیمر ریخته شود تا جائیکه فشار کاری فیلتر که توسط گیج فشار آن نشان داده می شود، در حد نرمال خود (حدوداً بین 10 تا 13 psi) قرار بگیرد. برای در دست داشتن یک تخمین اولیه مناسب، به ازای هر 10 فوت مربع سطح فیلتراسیون، حدود نیم کیلوگرم خاک دیاتومه در نظر بگیرید. بنابراین، برای تعیین حدود مقدار خاک دیاتومه مورد نیاز، می توان از جدول راهنمای زیر استفاده کرد:

 

خاک دیاتومه مورد نیاز پس از بک واش

خاک دیاتومه مورد نیاز راه اندازی اولیه

سطح فیلتراسیون

0.9 کیلوگرم

1 کیلوگرم

24 فوت مربع

1.3 کیلوگرم

1.6 کیلوگرم

36 فوت مربع

1.8 کیلوگرم

2.2 کیلوگرم

48 فوت مربع

2.2 کیلوگرم

2.6 کیلوگرم

60 فوت مربع

2.6 کیلوگرم

3.3 کیلوگرم

72 فوت مربع

 

نکته: بصورت کلی توصیه می شود که هر سال، یک تا دو مرتبه، المنت های فیلتر دیاتومه کاملاً تمیز شده و مجدداً خاک دیاتومه جدید به آنها اضافه شود.

مناسب برای آلاینده های زیر :

محصولات جانبی
نظرات

whatsapp