پروانه 1/2 1 اسب HAYWARD کد SPX2610C

مشخصات فنی
مدل پمپ : SUPER PUMP
نظرات

whatsapp