تست کیت اندازه گیری قلیائیت

  • Total Alkalinity Test Kit

  • کد محصول : WQI-1019
  • برند : VAHEB
جزئیات بیشتر

تست کیت اندازه گیری قلیائیت کل آب به روش تیتراسیون - دامنه آزمایش 800 - 10 ppm

مشخصات فنی
پارامتر سنجش : قلیائیت
نظرات

whatsapp