فیلتر محصولات

تجهیزات سونا

تعداد

  تجهیزات سونا

  انواع تجهیزات سونا جهت استفاده در سونای خشک و سونای بخار توسط شرکت آب فناور برای مصرف کنندگان قابل دسترس می باشد.

  تجهیزات سونا را می توان در دسته بندی های زیر قرار داد:

  - هیتر سونای خشک

  - بخارساز

  - تجهیزات جانبی سونا

  برای انتخاب و دریافت پیشنهاد مناسب تجهیزات سونا می توانید با بخش مهندسی فروش شرکت آب فناور تماس داشته باشید.

  whatsapp