فیلتر محصولات

سختی گیر مغناطیسی

تعداد

  سختی گیر مغناطیسی

  دستگاه های سختی گیر مغناطیسی یا ضد رسوب های مغناطیسی، دستگاه هایی هستند که بدون تبادل شیمیایی و با استفاده از خاصیت میدان مغناطیسی، جلوی تشکیل رسوب در لوله ها و تجهیزات را می گیرند.

  عبور آب از داخل میدان مغناطیسی، باعث می شود تا نمک های سختی آب (یونهای کلسیم و منیزیم) تجزیه شده و بجای اینکه تشکیل ماده کربنات کلسیم از نوع "کلسیت" که به شدت رسوب کننده است بدهد، به نوع دیگری از کربنات کلسیم که "آراگونیت" نام داشته و خاصیت حل شوندگی بیشتری در آب دارد، تبدیل شود. 

   

  سختی گیر مغناطیسی

   

  این ماده در آب بصورت محلول باقی مانده و باعث تشکیل رسوب در سیستم لوله کشی و نیز تجهیزاتی که آب از داخل آنها عبور می کند، نخواهد شد.

   شما در این صفحه می توانید انواع سختی گیر مغناطیسی را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، دستگاه مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.