فیلتر محصولات

دستگاه تصفيه آب صنعتی RO

تعداد

  دستگاه تصفيه آب صنعتی RO

  یک دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO) دارای اجزای مختلفی است که هر یک، وظیفه و کارکرد مشخص و تعریف شده خود را دارند.

  شکل زیر، دیاگرام جریان فرآیندی (Process Flow Diagram) یک سیستم اسمز معکوس و تجهیزات به کار رفته در آن را نمایش می دهد:

   

  فلودیاگرام دستگاه تصفیه آب صنعتی

   

  مطابق شکل فوق، تجهیزات و سیستم های اصلی سیستم اسمز معکوس (RO) شامل موارد زیر هستند:

  - فیلترهای کارتریجی

  - پمپ تغذیه RO (بوستر پمپ)

  - پرشر وسل

  - لوله کشی

  - ابزار دقیق

  - سیستمهای کنترلی

  - جمع آوری و مدیریت داده ها

  - تجهیزات کمکی

   

  دستگاه های تصفیه آب (آب شیرین کن) صنعتی، در صنایع و کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  - صنایع غذایی و آشامیدنی

  - تصفیه آب بویلر و کولینگ تاور

  - تولید آب مقطر

  - صایع دارویی

  - سیستم های تولید بخار

  - نیروگاه ها

  - شیرین سازی آب دریا

  - تصفیه پساب