فیلتر محصولات

دستگاه تصفيه آب صنعتی RO

یک دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO) دارای اجزای مختلفی است که هر یک، وظیفه و کارکرد مشخص و تعریف شده خود را دارند.

شکل زیر، دیاگرام جریان فرآیندی (Process Flow Diagram) یک سیستم اسمز معکوس و تجهیزات به کار رفته در آن را نمایش می دهد:

 

فلودیاگرام دستگاه تصفیه آب صنعتی

 

مطابق شکل فوق، تجهیزات و سیستم های اصلی سیستم اسمز معکوس (RO) شامل موارد زیر هستند:

- فیلترهای کارتریجی

- پمپ تغذیه RO (بوستر پمپ)

- پرشر وسل

- لوله کشی

- ابزار دقیق

- سیستمهای کنترلی

- جمع آوری و مدیریت داده ها

- تجهیزات کمکی

 

دستگاه های تصفیه آب (آب شیرین کن) صنعتی، در صنایع و کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- صنایع غذایی و آشامیدنی

- تصفیه آب بویلر و کولینگ تاور

- تولید آب مقطر

- صایع دارویی

- سیستم های تولید بخار

- نیروگاه ها

- شیرین سازی آب دریا

- تصفیه پساب

تعداد