فیلتر محصولات

فلومتر

تعداد

    فلومتر

    فلومتر (Flow meter) یکی از مهمترین تجهیزات ابزار دقیق یک سیستم تصفیه آب می باشد که مقدار دبی آب عبوری از خط را نشان می دهد.

    مهمترین شاخصه برای انتخاب مناسب یک فلومتر ، بازه دبی اندازه گیری شده توسط آن است که معمولاً بر حسب واحدهایی مانند GPM (گالن بر دقیقه)، LPS (لیتر بر ثانیه) و یا مانند آنها بوده و بصورت مدرج روی فلومتر نشان داده می شود.

    فلومتر ها بر اساس نوع قرار گیری نیز به دو نوع "خطی" و "تابلویی" تقسیم می شوند.

    شما در این صفحه می توانید انواع فلومتر را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، دستگاه مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.