فیلتر محصولات

فیلتر کربنی

تعداد

  فیلتر کربنی

  کربن فعال، یکی از مهمترین مواد فیلتراسیونی محسوب می شود که در بسیاری از سیستم ها و دستگاه های تصفیه خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت جذب سطحی بالای کربن فعال، باعث حذف کلر، بو و انواع مواد آلی محلول در آب شده که علاوه بر افزایش مطلوبیت طعم و بو، باعث حفاظت و افزایش عمر مفید فیلترهای بعدی (از جمله ممبران) خواهد شد.

  از جمله موارد مهم استفاده از این فیلترها عبارتند از:

  فیلتر-کربنی

  - بخش پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب خانگی

  - پس از خروج از مخزن با هدف بهبود طعم آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی

  - استفاده به عنوان فیلتر یخچال

  - بخش پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی

  - فیلترهای تصفیه آب ورودی ساختمان

  - بخش پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب چاه

  whatsapp