فیلتر محصولات

پمپ کف کش

تعداد

  پمپ کف کش

  پمپ های کف کش از نوع پمپ های شناوری هستند که برای انتقال مایعات (مخصوصآً آب) از نقاطی که نیاز به تخلیه دارند، مورد استفاده قرار می گیرند.

  پمپ های کف کش مستغرق، دارای بدنه و الکتروموتور با محیط کاملاً بسته و آب بندی شده هستند که امکان قرار داده شدن آنها در آب را فراهم می سازد.

  پمپ های کف کش در سایزهای خانگی و صنعتی تولید شده و کاربردهای زیادی دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  - تخلیه آب چاه

  - تخلیه آب استخرها

  - تخلیه آب جمع آوری شده باران و یا سیلاب

  - استفاده در آبرسانی در سیستم آب خاکستری

  - انتقال آب رودخانه و یا جوی آب