فیلتر محصولات

شیر فیلتر شنی و کربنی

تعداد

  شیر فیلتر شنی و کربنی

  شیر فیلتر یکی از مهمترین بخش های یک دستگاه فیلتر شنی و یا کربنی است که کلیه فعالیت های مرتبط با بک واش و شستشوی دستگاه توسط آن صورت می گیرد.

  مراحل مختلف کاری که توسط شیر فیلتر انجام می شود، عبارتند از:

  - سرویس (Service)

  - بک واش (Backwash)

  - شستشوی سریع (Fast Rinse)

  حالت های کاری شیر فیلتر

   

  با توجه به مراحل کاری تعریف شده، یک شیر فیلتر می تواند در یکی از سه حالت کاری زیر قرار گیرد:

   

  حالت اول: سرویس (Service)

   

  در زمانی که فیلتر شنی یا کربنی در حال کار و در مرحله سرویس است، آب به آرامی از بالای بستر فیلتراسیون وارد شده و پس از عبور از آن و انجام تصفیه لازم، توسط نازل کف فیلتر جمع آوری شده و از خروجی شیر فیلتر خارج می شود.

   

  حالت دوم: بک واش (Backwash)

   

  عملیات بک واش، از مهمترین مراحل شستشوی فیلتر شنی یا کربنی محسوب می شود. بستر ماده فیلتراسیون در زمانی که فیلتر در وضعیت سرویس قرار دارد، بتدریج کثیف شده و دچار گرفتگی می شود.

  در حالت بک واش، جهت جریان آب معکوس شده و آب در داخل فیلتر از پایین به بالا حرکت می کند. این کار موجب انبساط بستر فیلتر و شناور شدن دانه های سیلیس و یا کربن شده و باعث می شود تا ذرات معلق درگیر شده با بستر فیلتراسیون کاملاً ششستشو داده شده و از فیلتر خارج شوند.

   

  حالت سوم: شستشوی سریع (Fast Rinse)

   

  در آخرین مرحله، آّب از بالای بستر فیلتر با دبی بیشتری نسبت به حالت سرویس روی بستر فیلتر می ریزد تا آن را مجدداً فشرده نموده و آماده قرار گرفتن مجدد در وضعیت سرویس نماید.

   

  انواع شیر فیلتر

   

  شیرهای فیلتر به صورت کلی به دو نوع "نیمه اتوماتیک" و "اتوماتیک" تقسیم می شوند.

   

  شیر فیلتر نیمه اتوماتیک

  شیر فیلتر نیمه اتوماتیک 

  در شیر فیلتر نیمه اتوماتیک، تمامی حالت های کاری سه گانه شیر فیلتر توسط یک شیر قابل انجام بوده، اما تغییر حالت شیر فیلتر می بایست بصورت دستی و توسط اپراتور انجام شود.

   

  شیر فیلتر اتوماتیک

  شیر فیلتر اتوماتیک 

  در شیر فیلتر اتوماتیک، حالت های کاری سه گانه شیر فیلتر بصورت کاملاً خودکار توسط شیر انجام شده و نیازی به حضور اپراتور نمی باشد.

  در این شیرها، عملیات بک واش و شستشو در بازه های زمانی مشخص تنظیم و انجام می شود.

  شما در این صفحه می توانید انواع شیر فیلتر را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، فیلتر مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.

   

  whatsapp