فیلتر محصولات

جت جکوزی

تعداد

  جت جکوزی

  جت جکوزی یکی از مهمترین امکانات موجود در جکوزی هاست که برای تفریح، ماساژ و اهداف درمانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

  هر جت جکوزی از دو قطعه سرجت و پایه جت تشکیل می شود.

  پایه جت قطعه است که دارای دو ورودی آب و هوا و یک خروجی آب می باشد. فشار آب ورودی به جت توسط پمپ جت جکوزی تأمین شده و آب با فشار بالا از طریق رینگ وارد پایه جت و سپس سرجت می شود.

  مکش هوا به داخل جت جکوزی از طریق پدیده "ونتوری" (Venturi) اتفاق می افتد. نحوه طراحی داخلی پایه جت جکوزی به نحوی است که آب ورودی به پایه جت در یک نقطه با کاهش ناگهانی قابل توجه سطح مقطع مواجه شده و به این ترتیب سرعت آن افزایش و فشار آن کاهش زیادی پیدا می کند. این افت فشار جدید جریان، باعث ایجاد یک خلاً نسبی شده و هوا را از بیرون به داخل جت مکش می کند. مخلوط آب و هوا از داخل سرجت خارج شده و با فشار به داخل جکوزی وارد می شود.

   

  Venturi Effect in Spa Jet

   

  شما در این صفحه می توانید انواع سرجت و پایه جت جکوزی را مشاهده و ضمن مطالعه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، محصول مناسب را انتخاب و خریداری نمائید.

  whatsapp