اجزای اصلی تأسیسات استخر-‏‎ ‎بخش سوم- سیستم گرمایش

 

سیستم گرمایش استخر

 

یکی از بخش هایی که در مقاله "شش بخش اصلی تأسیسات استخر" به آن اشاره شد، بخش "سیستم گرمایش استخر" است. در ادامه نمونه عملی که در این سلسله مقالات مورد بررسی گرفته است، به سراغ سیستم گرمابش استخر و جکوزی می رویم. طراحی و اجرای سیستم گرمایش در استخر ها باعث می شود تا زمان قابل استفاده از آنها معمولاً چند ماه بیشتر به طول بیانجامد. در مجموعه استخر و جکوزی مورد مطالعه، از یک پمپ حرارتی برای گرمایش استخر و ثابت نگه داشتن دمای آن به مدت زمان طولانی تر و یک هیتر گازی برای گرمایش جکوزی و افزایش دمای سریع آن استفاده شده است.

 

1- پمپ حرارتی استخر

سیستم گرمایش استخر

 پمپ حرارتی نشان داده در شکل فوق که در این استخر مورد استفاده قرار گرفته، یک مدل خاص و پیشرفته است که علاوه بر گرمایش، توان سرمایش آب استخر را نیز دارا می باشد. ظرفیت حرارتی این پمپ حرارتی، 140,000 Btu/hr بوده و همانگونه که در شکل نیز مشخص است، جهت جریان ورودی از سمت راست و جهت جریان خروجی از سمت چپ دستگاه در نظر گرفته شده است. برای این دستگاه، یک مسیر بای پس نیز تعبیه شده است تا در مواقعی که به گرمایش نیازی نبود، آب تصفیه شده برگشتی استخر بتواند بدون وارد شدن به هیترها به سمت استخر سرازیر شود.

 

انواع هیت پمپ 

 

2- هیتر گازی جکوزی

سیستم گرمایش استخر

برای افزایش و کنترل دمای آب جکوزی، از یک دستگاه هیتر گازی استفاده شده است. گاز مورد استفاده در این دستگاه، گاز پروپان بوده و توانایی افزایش 30 درجه دمای آب جکوزی را در 30 دقیقه دارد. آب از سمت راست دستگاه وارد و از سمت چپ آن خارج می شود.

 

انواع هیتر گازی استخر 

 

3- تنظیم کننده جریان پروپان

سیستم گرمایش استخر 

همانطور که گفته شد، هیتر گازی در نظر گرفته شده برای جکوزی این منزل، توسط گاز پروپان تغذیه می شود. دستگاهی که در شکل فوق نشان داده شده، برای تنطیم جریان از سمت مخزن پروپان به سمت هیتر مورد استفاده قرار گرفته است.  

 

4- موقعیت قرار گیری تجهیزات

سیستم گرمایش استخر 

هیتر گازی و پمپ گرمایشی استخر، در مسیر اصلی مدار تصفیه آب استخر که در بخش اول این مقالات بررسی شد، قرار می گیرند. شیر بای پس نشان داده شده در سمت چپ شکل بالا، میزان عبور آب از این هیترها را مشخص می کند. در صورت بسته بودن شیر بای پس (در شکل بالا نیز در همین وضعیت قرار دارد)، آب خارج شده از فیلتر تصفیه استخر بصورت کامل به سمت داخل هیترها رفته و پس از خروج از آنها، به استخر باز می گردد. در صورتیکه شیر بای پس باز باشد، آب خروجی فیلتر بدون اینکه وارد هیترها شود به استخر باز گردانده می شود.     

 

5- مسیر جریان آب

 سیستم گرمایش استخر

شکل بالا، مسیر جریان آب را از زاویه ای دیگر در حالت بسته بودن شیر بای پس نشان می دهد. آب از بالا وارد لوله های هیترها شده و از سمت دیگر پس از خروج از هیترها به سمت نازلهای دهش استخر حرکت می کند.

 

6- مسیر جریان بای پس

سیستم گرمایش استخر
 

شکل بالا، مسیر جریان آب را در صورت باز بودن شیر بای پس نشان می دهد. در این حالت، آب از داخل فیلتر و دستگاه کلرزن نمکی عبور کرده و وارد استخر و جکوزی می شود. درواقع، شیرهای قرار گرفته در این مسیر، میزان انعطاف پذیری بالای سیستم را نشان میدهد. با قرار دادن وضعیت شیرهای موجود در سیستم لوله کشی، می توان هیترها را در مسیر قرار داد یا از مدار خارج کرد و همینطور میزان آب برگشتی به استخر و جکوزی را نیز تنظیم نمود.

 

7- مسیر برگشت آب به استخر

سیستم گرمایش استخر
 

وضعیت شیرهای نشان داده شده در شکل بالا، برای زمانی است که میخواهیم تمام آب خروجی هیتر وارد استخر شده و وارد جکوزی نشود. در این وضعیت، پمپ گرمایشی که برای گرم کردن آب استخر در نظر گرفته شده است، روشن بوده و هیتر گازی خاموش می باشد. البته در صورت نیاز به گرمایش سریعتر آب استخر، می توان هیتر گازی را هم روشن کرد.

 

8- مسیر برگشت آب به جکوزی

سیستم گرمایش استخر
 

در صورتیکه بخواهیم تمام آب گرم شده وارد جکوزی شود، میبایست وضعیت شیرها را به شکل نشان داده شده بالا تغییر داد. در این حالت، تمامی آب خروجی هیتر وارد جکوزی می شود. در این وضعیت، هیتر گازی که برای گرمایش جکوزی در نظر گرفته شده بود، روشن می باشد.

 در این مقاله، اجزای مهم مدار گرمایش استخر مورد بررسی قرار گرفت. در صورتیکه تمایل دارید که مجدداً نگاهی کلی به بخش های مختلف تأسیسات استخر بیندازید، این مقاله را مطالعه کنید.

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.inyopools.com

نظرات

CAPTCHA reload_32
whatsapp