MailerLite Universal -->

اجزای اصلی تأسیسات استخر-‏‎ ‎بخش چهارم- سیستم تزریق مواد شیمیایی

 

یکی از بخش هایی که در مقاله "شش بخش اصلی تأسیسات استخر" به آن اشاره شد، بخش "سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر" است. در ادامه نمونه عملی که در این سلسله مقالات مورد بررسی گرفته است، به سراغ سیستم تزریق و کنترل مواد شیمیایی می رویم. طراحی و اجرای سیستم تزریق و کنترل اتوماتیک مواد شیمیایی (از جمله کلر و اسید) باعث می شود تا ضمن ساده سازی انجام آن، از کیفیت ضدعفونی و pH مورد قبول برای آب استخر، اطمینان داشته باشیم.

 

1- تجهیزات تزریق و کنترل مواد شیمیایی

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر

تجهیزات اصلی استفاده شده در سیستم تزریق مواد شیمیایی تعبیه شده در این استخر، عبارتند از:

- سیستم اتوماتیک اندازه گیری کلر و pH و صدور فرمان تزریق کلر و اسید در زمان مناسب و به مقدار مورد نیاز

- دستگاه ترکیبی کلرزن نمکی و آنتی باکتریال

- پمپ تزریق اسید به همراه مخزن و میکسر

2- سیستم کنترل کلر و pH

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر

سیستم در نظر گرفته شده برای کنترل کلر و pH در این استخر، مقادیر این دو پارامتر را بصورت کاملاً اتوماتیک و بصورت پیوسته اندازه گیری کرده و ضمن مقایسه آنها با مقادیر از پیش تعیین شده، در صورت نیاز به دستگاه های تزریق کلر و اسید فرمان می دهد تا با تزریق این مواد، میزان کلر و pH را به حد از پیش تعیین شده برسانند. این سیستم، از دو بخش اصلی تشکیل شده است: یک سل (Cell) و یک کنترلر (Controller).

3- "سل" سیستم کنترل کلر و pH

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر

وظیفه سل تعبیه شده در سیستم کنترل کلر و pH، اندازه گیری مقدار این دو پارامتر است. آب نمونه گیری شده استخر از سمت چپ سل وارد و از سمت راست آن خارج می شود. الکترود سمت راست سل، مسئولیت اندازه گیری کلر و الکترود سمت چپ، مسئولیت اندازه گیری pH آب را به عهده دارند. مقادیر اندازه گیری شده، از طریق یک سیگنال ارتباطی، به بخش کنترلر سیستم کنترل کلر و pH منتقل می شوند.

 

4- "کنترلر" سیستم کنترل کلر و pH

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر 

بخش کنترلر (Controller) سیستم کنترل مواد شیمیایی استخر، در واقع اصلی ترین بخش و به منزله مغز این سیستم عمل می کند. شخصی که مسئولیت نگهداری و یا استفاده از استخر را بر عهده دارد، مقدار مد نظر کلر و pH را در این کنترلر تعریف می کند. در صورتی که مقادیر اندازه گیری شده کلر و pH، خارج از حد مطلوب تعریف شده باشد، کنترلر به تجهیزات مربوطه فرمان صادر می کند تا با تزریق مواد شیمیایی مرتبط، آنها را به حد مطلوب تعریف شده بازگردانند.

 

5- خط نمونه گیری

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر 

شکل فوق نشان می دهد که نمونه آب استخر جهت اندازه گیری مقادیر کلر و pH، چگونه از خط خروجی فیلتر گرفته شده و وارد "سل" سیستم کنترلی می شود.

6- خط بازگشت نمونه از سل

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر 

شکل بالا، مسیر خروجی آب نمونه گیری شده از سل به خط مدار تصفیه استخر را نشان می دهد. خط برگشتی از سل، بعد از دستگاه ترکیبی کلرزن نمکی و آنتی باکتریال مجدداً وارد خط برگشت آب تصفیه شده به استخر می شود.

 

7- دستگاه تزریق کلر

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر 

دستگاه فوق، دستگاهی است که سیستم کلرزن نمکی و کارتریج آنتی باکتریال را در قالب یک مجموعه در خود دارد. زمانی که کنترلر سیستم متوجه شد که میزان  کلر موجود در استخر، از حد تعیین شده کمتر شده است، با ارسال فرمان به این دستگاه، موجب تزریق کلر به استخر می شود. دستگاه فوق، از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از کارتریج آنتی باکتریال Nature 2 و یک سل الکترولیز نمک طعام. کارتریج آنتی باکتریال با تزریق دائمی مقداری محدود و کتنرل شده از مواد معدنی مفید به استخر، باعث ایجاد خاصیت ضد میکروب و جلبک در استخر شده و همچنین، میزان مصرف مورد نیاز کلر نیز به حد قابل توجهی کاهش می دهد. این موضوع، تأثیر قابل توجهی روی کیفیت آب استخر و همچنین افزایش عمر سل الکترولیز نمک دارد. سل الکترولیز نمک طعام، با وارد کردن کلر در آب استخر باعث ضدعفونی، اکسیداسیون مواد آلی و از بین رفتن جلبک های احتمالی در آب می شود.

 

8- سیستم تزریق اسید

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر 

در صورتیکه کنترلر سیستم پس از اندازه گیری اتوماتیک pH، متوجه افزایش بیش از حد تعیین شده باشد، به سیستم تزریق اسید فرمان می دهد تا ضمن تزریق اسید، مقدار pH آب استخر را به حد قابل قبول بازگرداند. سیستم تزریق اسید، همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، شامل یک پمپ تزریق و مخزن اسید است.

 

9- پمپ تزریق اسید

سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر 

پمپ تزریق تعبیه شده در سیستم تزریق اسید، در بالای مخزن اسید تعبیه شده است. زمانی که کنترلر به پمپ فرمان تزریق اسید می دهد، پمپ تزریق، اسید را از مخزن آن مکش کرده و به آرامی وارد آب برگشتی به استخر می کند.

 

10- خط تزریق اسید

 سیستم تزریق مواد شیمیایی استخر

شکل فوق، نشاندهنده محل و نحوه اتصال خط تزریق اسید به خط آب برگشتی استخر است.

جمعبندی

همانگونه که در بخش های مختلف این مقاله بیان شد، به صورت خلاصه می توان مراحل مختلف سیستم تزریق و کنترل مواد شیمیایی استخر را به این شکل خلاصه نمود: نمونه ای از آب استخر، جهت اندازه گیری مقدار کلر و pH، به سمت سل های مخصوص این کار هدایت شده و مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر از پیش تعیین شده در کنترلر مقایسه می شوند. در صورت پایین تر بودن میزان کلر آب استخر از حد تعیین شده، کنترلر سیستم به دستگاه کلرزن نمکی فرمان صادر می کند تا با تزریق کلر، آن را به حد مجاز بازگرداند. همچنین، در صورت بالاتر بودن pH نسبت به میزان مشخص شده، کنترلر فرمانی را برای پمپ تزریق اسید صادر کرده و به این روش، pH استخر را تا حد مجاز تعیین شده کاهش می دهد.  

 

 در این مقاله، اجزای مهم سیستم تزریق و کنترل مواد شیمیایی استخر مورد بررسی قرار گرفت. در صورتیکه تمایل دارید که مجدداً نگاهی کلی به بخش های مختلف تأسیسات استخر بیندازید، این مقاله را مطالعه کنید.

نوشته شده توسط : محمدرضا برابی
منبع : www.inyopools.com

نظرات

CAPTCHA reload_32
دسته بندی مقالات
whatsapp